Amaç kelimesinin anlamı ne?

Amaç kelimesinin anlamı ne? Amaç kelimesinin anlamı ne?, Amacın ne anlamı?, Amaç ne amaç?, Amaç etmek ne demek?, Amaç gaye ne demek?

Amacın ne anlamı?

Amacın ne anlamı?, Diğer eşanlamlı kelime olan maksat ile de ifade edilen; bir sonuca ulaşmak, bir hedefe varmak anlamını içeren "amaç" kelimesi son derece yaygın kullanımı olan bir sözcüktür. Amaç Ne Demek? Belki de en fazla kullanılan sözcüklerin başında gelen amaç sözcüğü, ulaşılmak istenen maksadı, gayeyi ifade eder.

Amaç ne amaç?

Amaç ne amaç?, AMAÇ NE DEMEK? Amaç kelimesinin ilk anlamı "Ulaşmak istenilen sonuç, maksat, meram" olarak ifade edilirken Türk Dil Kurumu Resmi sitesine göre bu kelime; "Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon" Olarak da tanımlanmaktadır.

Amaç etmek ne demek?

Amaç etmek ne demek?, Bir şeyi hedef olarak seçip ona ulaşmayı istemek, istihdaf etmek.

Amaç gaye ne demek?

Amaç gaye ne demek?, Dilimize Arapçadan geçmiş olan gaye kelimesi, 17. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Kelimenin sözlük anlamı amaç ve erektir. Kişinin gerçekleştirmek istediği tüm hedefler ve bir şeyi yapmasındaki amaç, gaye olarak nitelendirilir.

Amaç ve hedef arasındaki fark nedir?

Amaç ve hedef arasındaki fark nedir?, Amaçlar, nereye ulaşmak istediğimizi belirlerken, hedefler bu hedeflere ulaşmak için atılan adımları ifade eder. Bir organizasyonun veya bireyin belirlediği hedefler, amaçlarına ulaşmak için izlediği yol haritasını oluşturur. Bu nedenle, hedeflerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve amaçlarla uyumlu olması önemlidir.

TDK sözlük anlamı nedir?

TDK sözlük anlamı nedir?, Türk Dil Kurumunca yayımlanan Türkçe Sözlük; bugün Türkçenin en güvenilir sözlüğü durumundadır.

Amaç anlamında kullanılan kelimeler nelerdir?

Amaç anlamında kullanılan kelimeler nelerdir?, Amaç kelimesinin birçok eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Bunlar emel, erez, garaz, gaye, hedef, istek, kin, maksat ve murat kelimeleridir.

Amaç kelimesi yerine ne kullanılır?

Amaç kelimesi yerine ne kullanılır?, Geniş bir kullanım alanına sahip olmasından ötürü de amaç sözcüğünün alternatifi olarak kullanılabilecek olan anlamdaşları birden fazladır. Amaç anlamına gelen emel, gaye, erez, garaz, meram, istek, hedef, murat, maksat ve kin kelimeleri birbirleri ile anlamdaşlardır.

Neden ve amaç aynı şey mi?

Neden ve amaç aynı şey mi?, Neden sonuç cümlelerinde çoğunlukla dolayı, için, çünkü gibi bağlaçlar kullanılır. Amaç cümlelerinde ise eylemin neden yapıldığı anlatılmamaktadır. Daha çok hangi amaç ile yapıldığından bahsedilmektedir. Neden cümlelerinde eylemlerin ne için yapıldığı yani nedeninden bahsedilmektedir.

Amaç Türkçe mi?

Amaç Türkçe mi?, Eski Türkçe amac “1. saban demiri, 2. ok hedefi, nişangâh” sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Farsça āmāc “aynı anlamda (her iki anlamda)” sözcüğü ile eş kökenlidir.

1 Euro Kaç TL