Debbağ ne demek TDK?

Debbağ ne demek TDK? Debbağ ne demek TDK?, Debbağ anlamı nedir?, Bâğbân ne demek?, Bağban ne demek edebiyat?, Dülger ne demek ne demek?

Debbağ anlamı nedir?

Debbağ anlamı nedir?, Tabakhane debbağhaneden gelen bir kelimedir. Debbağ eski dilde deri işleyen kişiye verilen isimdi, bu işin yapıldığı yerede debbağhane denilirdi. Günümüze ise bu kelime tabakhane olarak gelmiştir.

Bâğbân ne demek?

Bâğbân ne demek?, Dilimize Farsça dilinden gelmiş olan Bağban kelimesi bağ bekçisi ya da bahçıvan olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilimizde bahçıvan ya da bağ bekçileri için Bağban denir ve bu kişiler için verilmiş olan isim de Bağban olarak kabul edilir.

Bağban ne demek edebiyat?

Bağban ne demek edebiyat?, Kökeni: "Bağban" kelimesi Türkçeye Farsçadan geçmiş bir kelimedir. Farsça kökenli olan "باغبان" (bāqban) kelimesinden türetilmiştir. "Bāqban," bahçıvan veya bağcı anlamına gelir ve köken itibariyle bitki yetiştirmekle uğraşan kişiyi ifade eder.

Dülger ne demek ne demek?

Dülger ne demek ne demek?, Dülgerlik, ahşap bina inşaatı konusunda uzmanlaşan meslek kolu. Geleneksel Türk ahşap ev yapımında ustaydılar. Dülgerlik mesleğine betonarme yapının yaygınlaşmasıyla ilgi azalmıştır. Günümüzde bir elin parmakları kadar kalan "dülger" ustalar ile bu meslek devam etmektedir.

Debbağlar nedir Osmanlı?

Debbağlar nedir Osmanlı?, Debbağ, dilimize Arapçadan gelmiş olan bir kelimedir. Anlamı ise deri terbiye eden, deri dönüştüren ya da sepici anlamına gelmektedir. Sepiciler yıpranmış olan derilerin dönüştürülmesi işlemini yapan kişilerdir.

Zaviye ne demek TDK?

Zaviye ne demek TDK?, Zaviye kelimesi ile alakalı olarak TDK, şu açıklamada bulunmuştur: - Birinci anlam köşe demektir. - İkinci anlamı din bilgisinde kullanılmakta olan küçük tekkelere verilen isimdir. - Üçüncü olarak mecaz bir deyişle, anlayış, bakış açısı, görüş.

Gülzarı ne demek?

Gülzarı ne demek?, Türkiye'de kadın ismi olarak kullanılan Gülzar, Gül bahçesi anlamına gelir. Bu kelime Türkçeye geçerken "l" ve "z" harflerinin arasında ünlü türemesi sonucu "i" harfi konmuştur. Gazellerde gülzar, sevgilinin konakladığı yer anlamında kullanılır. Sevgili gül bahçesiyken, aşık o bahçeye ulaşmaya çalışan bir bülbüldür.

Bâliğ olmak ne demek?

Bâliğ olmak ne demek?, Kız veya erkek çocukları belirli bir yaştan sonra ergenlik dönemine girmekte ve bu kişilere ergen adı verilmektedir. Bu noktada karşımıza baliğ kelimesi çıkmaktadır. Baliğ kelime itibari ile ergen anlamına gelmektedir.

Mihnet etmek ne demek?

Mihnet etmek ne demek?, Sıkıntı, üzüntü anlamına gelir.

Köhne ne demek TDK Sözlük?

Köhne ne demek TDK Sözlük?, Köhne kelimesi TDK'ya göre, yıpranmış anlamına sahip bir kelimedir. Yıpranmış anlamıyla bilinen köhne sözcüğü, kişilerin kullandığı sözcük öbeklerinden biridir. Köhne kelimesi her bireyin tercih edebileceği sözcükler arasında yer alıyor. Yıpranmış anlamında tercih edilerek kullanılabiliyor.

1 Euro Kaç TL