225 Hangi sayıların çarpımı?

225 Hangi sayıların çarpımı? 225 Hangi sayıların çarpımı?, 256 Hangi sayıların çarpımı?, 216 Hangi sayıların çarpımı?, 180 Hangi sayının çarpımı?, 28 neyle neyin çarpımı?

225 Hangi sayıların çarpımı?

256 Hangi sayıların çarpımı?, 15×15 şeklinde olup bu sonuca göre 225 sayısının 9 çarpanı ve aynı zamanda böleni bulunuyor. Yani 1,3,5,9,15,25,45,75,225 sayıları 225 sayının hem çarpanları hem de bölenleri olmaktadır.

256 Hangi sayıların çarpımı?

256 Hangi sayıların çarpımı?, 15×15 şeklinde olup bu sonuca göre 225 sayısının 9 çarpanı ve aynı zamanda böleni bulunuyor. Yani 1,3,5,9,15,25,45,75,225 sayıları 225 sayının hem çarpanları hem de bölenleri olmaktadır.

216 Hangi sayıların çarpımı?

216 Hangi sayıların çarpımı?, 256 sayısı 16 sayısının karesidir. Yani 16 sayısı ile 16 sayısının çarpımı sonucunda 256 sayısı elde edilmektedir.

180 Hangi sayının çarpımı?

180 Hangi sayının çarpımı?, eşittir 36, 36 çarpı 6 eşittir 216. Demek ki bu, eşittir 216.

28 neyle neyin çarpımı?

28 neyle neyin çarpımı?, 180 sayısı çok büyük bir sayı olmadığı için çarpanlarını bulmak da çok zor olmamaktadır. 180 sayısının çarpanlarını bulabilmek için iki farklı sayının çağımızın 180 etmesi gerekmektedir. Bu durumda 180 sayısının çarpanları; 1x180, 2x90, 3x60, 4x45, 5x36, 6x30, 9x20, 10x18, 12x15 olarak ifade edilebilir.

150 Hangi iki sayının çarpımı?

150 Hangi iki sayının çarpımı?, 6. 28 x 1 = 28 olarak sıralanabilir. Yani kısacası 28'in çarpanları; 1, 28, 2, 14, 7, 4 olarak sıralanabilir.

4 ile neyi çarparsak 256 eder?

4 ile neyi çarparsak 256 eder?, Bu çarpanlar 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50,75, 150 sayılarından oluşmaktadır. Ayrıca bu çarpanlar ikili çarpım işlemi şeklinde aşağıdaki gibi gösterilebilir: 1 x 150 = 150. 2 x 75 = 150.

121 Hangi sayıların çarpımıdır?

121 Hangi sayıların çarpımıdır?, 64'le 4'ü çarparsak. (İşlemi yapıyor.) 256 olur.

Hangi sayının üssü 243 eder?

Hangi sayının üssü 243 eder?, 121 sayısının çarpanları 1, 11, 121 sayılarıdır. Bu çarpanlardan 11 sayısı ise 121 sayısının asal çarpanıdır.

Hangi sayıların çarpımı 200 eder?

Hangi sayıların çarpımı 200 eder?, 3 üssü 5 sorusunda da yukarıdaki mantık dahilinde işlemler yapılmaktadır. Bu soruda 3 taban iken 5 ise üstür. Yani 3 kere 5 olarak bir çarpma işlemi yapılmaz. Bunun yerine 3.3.3.3.3= 243 olarak çözüm bulunur.

Hangi sayıların çarpımı 100 eder?

Hangi sayıların çarpımı 100 eder?, 200 sayısı şu şekilde yazılabilmektedir= 2.100=2.2.2.5.5= 23.52. Bu işlem 200 sayısının çarpanlara ayrılmış halidir. Bu işlem için 200 sayısı 2 asal sayısına 3 defa bölünmekte, 5 asal sayısına ise 2 defa bölünmektedir. Böylece istenilen sonuç elde edilmektedir.

1 Euro Kaç TL