60 inci nasıl yazılır?

60 inci nasıl yazılır? 60 inci nasıl yazılır?, 50 inci nasil yazilir?, 25 inci nasıl yazılır TDK?, 70 inci nasıl yazılır TDK?, 51 inci nasıl yazılır?

50 inci nasil yazilir?

50 inci nasil yazilir?, Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz: 8.'inci değil 8'inci, 2.'nci değil 2'nci vb. Bu kelime genellikle 61.'inci şeklinde yanlış yazılmaktadır.

25 inci nasıl yazılır TDK?

25 inci nasıl yazılır TDK?, 9. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır: 15., 56., XX.; 15'inci, 56'ncı, XX'nci vb.

70 inci nasıl yazılır TDK?

70 inci nasıl yazılır TDK?, Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz: 8.'inci değil 8'inci, 2.'nci değil 2'nci vb. Bu kelime genellikle 66.'ncı şeklinde yanlış yazılmaktadır.

51 inci nasıl yazılır?

51 inci nasıl yazılır?, 51 (fifty-one) demek için önce 50 (fifty), sonra 1 (one) deriz. Altmış (60) “sixty” demektir. 61 (sixty-one) demek için önce 60 (sixty), sonra 1 (one) deriz.

32 inci nasil yazilir?

32 inci nasil yazilir?, Yirmi bir– inci = 21'inci 21. Otuz iki – nci = 32 'nci 32. 10. Sayılar yazıyla yazıldığında her basamağı ayrı yazılır.

20 inci nasıl yazılır?

20 inci nasıl yazılır?, Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz: 8.'inci değil 8'inci, 2.'nci değil 2'nci vb. Bu kelime genellikle 20.'nci şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı 20'nci şeklinde olmalıdır.

71 inci nasıl yazılır?

71 inci nasıl yazılır?, sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır: 15., 56., XX.; 15'inci, 56'ncı, XX'inci vb. UYARI: Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz: 8.'inci değil 8'inci, 2.'nci değil 2'nci vb.

28 inci nasıl yazılır?

28 inci nasıl yazılır?, Büyük sayıları belirlemenin kesin yollları: Yazımsal iletişimlerde, az büyük olan sayılar için en basit çözüm tam miktarı yazmaktır. Örn; 1 trilyon (kısa ölçekte), 1 bilyon (uzun ölçekte) söylemek yerine 1.000.000.000.000 yazmaktır.

31 inci nasıl yazılır?

31 inci nasıl yazılır?, Öte yandan Türk Dil Kurumu da (TDK), yeni dolaşıma çıkarılan 200 TL'deki sayı adının “İKİYÜZ” biçiminde yazılmasının yanlış olmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, doğrudan doğruya ticari belgelere konu bir ödeme aracı olan paranın “sayı adının” bitişik yazılmasının yanlış olmayacağı kaydedildi.

1 trilyon nasıl yazılır?

1 trilyon nasıl yazılır?, Milyar, bin adet milyondan oluşan sayıdır. 1.000.000.000 veya 109 şeklinde rakam ile gösterilir. 999.999.999 ile 1.000.000.001 doğal sayılarının arasında olan bir doğal sayıdır.

Havale yaparken 200 tl nasıl yazılır?

Havale yaparken 200 tl nasıl yazılır?, %100 (yüzde yüz)

Yeni parayla 1 milyar nasıl yazılır?

Yeni parayla 1 milyar nasıl yazılır?, 1 milyar sayısı belli rakamlar üzerinden ele alınır ve yazılır. Bu doğrultuda 1 milyar sayısının yazılışı '1000000000' şeklinde ele alınır ve ifade edilir.

1 Euro Kaç TL