98 in en yakın Onluğu nedir?

98 in en yakın Onluğu nedir? 98 in en yakın Onluğu nedir?, 99 Hangi sayıya yuvarlanır?, En yakın onluk nasıl bulunur?, 38 in en yakın Onluğu nedir?, 16 Hangi Onluga yuvarlanır?

98 in en yakın Onluğu nedir?

99 Hangi sayıya yuvarlanır?, Sayıları en yakın onluğa yuvarlamada birler basamağındaki rakamlar 5 ve 5'ten büyük ( 5,6,7,8,9 ) olan rakamlar kendisinden sonraki onluğa yuvarlanır. 98 …..100'e yakındır. 100'e yuvarlanır.

99 Hangi sayıya yuvarlanır?

99 Hangi sayıya yuvarlanır?, Sayıları en yakın onluğa yuvarlamada birler basamağındaki rakamlar 5 ve 5'ten büyük ( 5,6,7,8,9 ) olan rakamlar kendisinden sonraki onluğa yuvarlanır. 98 …..100'e yakındır. 100'e yuvarlanır.

En yakın onluk nasıl bulunur?

En yakın onluk nasıl bulunur?, Yüzlüğe yuvarlama işleminde birler basamağındaki sayının bir önemi yoktur. Verilen sayıda ondalık kısım 49 ile 01 arasındaysa alt yüzlüğe 50 ile 99 arasındaysa üst yüzlüğe yuvarlanmaktadır. Yüzlüğe yuvarlama örnekleri; 895 sayısının onlar ve birler basamağındaki sayı 95 olduğu için üst yüzlüğe yuvarlanmaktadır.

38 in en yakın Onluğu nedir?

38 in en yakın Onluğu nedir?, Herhangi bir sayıyı en yakın onluğa yuvarlama, 10 sayısının tam katlarından olan bu sayıya en yakın olan sayıyı bulmak anlamına gelmektedir. Örneğin: 30 sayısı ve 40 sayısı arasında kalan 33 sayısı; 30 sayısına daha yakındır. 33 sayısına en yakın olan onluk 30 sayısı olduğu için, 33 sayısı bu onluğa yuvarlanmalıdır.

16 Hangi Onluga yuvarlanır?

16 Hangi Onluga yuvarlanır?, 47 sayısına en yakın onluk ellidir.

38 sayısı 50 ve 60 onlukları arasındadır. 38 ve 44 sayıları aynı onluğa yuvarlanır. 74 sayısının en yakın onluğu 80'dir.


100 sayısı hangi onluğa yuvarlanır?

100 sayısı hangi onluğa yuvarlanır?, 16'nın en yakın olduğu onluk 20'dir.

20 nin en yakın Onluğu nedir?

20 nin en yakın Onluğu nedir?, Sayıları en yakın onluğa yuvarlamada birler basamağındaki rakamlar 5 ve 5'ten büyük ( 5,6,7,8,9 ) olan rakamlar kendisinden sonraki onluğa yuvarlanır. 98 …..100'e yakındır. 100'e yuvarlanır.

0 sayısı kaça yuvarlanır?

0 sayısı kaça yuvarlanır?, Soruda verilen 20 sayısının birler basamağ O olduğu için sayı yine 20 olarak kalır, başka bir onluğa yuvarlanmaz.

Yuvarlamada 5 nereye yuvarlanır?

Yuvarlamada 5 nereye yuvarlanır?, Sayı_basamaklar 0 ise, sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır. Sayı_basamaklar 0'dan küçükse, sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır. Her zaman yukarıya (sıfırdan uzağa) yuvarlamak için YUKARIYUVARLA işlevini kullanın. Her zaman aşağıya (sıfıra doğru) yuvarlamak için AŞAĞIYUVARLA işlevini kullanın.

42 hangi onluğa daha yakındır?

42 hangi onluğa daha yakındır?, Standart kurallarda, belirli bir basamağa yuvarlama yaparken sonraki en anlamlı basamağın (sağdaki basamak) dikkate alınacağı belirtilir. Bu basamak 5'e eşit veya 5'ten büyükse basamak yukarı yuvarlanır, aksi halde aşağı yuvarlanır. Bu işlem işaretten bağımsız olarak gerçekleşir.

73 sayısı hangi onluğa daha yakındır?

73 sayısı hangi onluğa daha yakındır?, Sal Khan, 42'yi 4 onluk ve 2 birlik şeklinde gösteriyor.

30 sayısı hangi onluğa yuvarlanır?

30 sayısı hangi onluğa yuvarlanır?, Örnek: 73 sayısını en yakın onluğa yuvarlayalım. 73 sayısının hangi iki onluk arasında olduğunu bulalım. Daha sonra birler basamağına bakarız. Birler basamağı 3 olduğu için önceki onluğa yani 70'e yuvarlanır.

Hangi sayıya yuvarlanır?

Hangi sayıya yuvarlanır?, Sayının birler basamağına baktık ve 5'ten yukarı olduğunu gördük. Çünkü 5 ile 5'ten yukarı olan birlik basamağını gördüğümüz zaman, yuvarlamayı bir sonraki onluğa yapıyorduk. O yüzden 30 rakamına 40 sayısına yuvarladık.

1 Euro Kaç TL