Abad etmek ne demek TDK?

Abad etmek ne demek TDK? Abad etmek ne demek TDK?, Abad etmek ne demek?, Abad ettiniz ne demek?, Âbâd etmek eylemek ne demek?, Abat etmek ne demek TDK?

Abad etmek ne demek TDK?

Abad etmek ne demek?, Türk Dil Kurumuna göre Abad etmek kelimesi bir yeri bayındır hale getirmek, tarımı, ticareti ya da sanayisi gelişmiş bir yer yapmak demektir.

Abad etmek ne demek?

Abad etmek ne demek?, Türk Dil Kurumuna göre Abad etmek kelimesi bir yeri bayındır hale getirmek, tarımı, ticareti ya da sanayisi gelişmiş bir yer yapmak demektir.

Abad ettiniz ne demek?

Abad ettiniz ne demek?, Abad kelimesini anlamı; mamur, şen, bayındır, rahata kavuşmak, sonsuz gelecek zamanlar, gelişen iyi zamanlar, ebedler, iyi ya da bereketli bir şekilde büyümek veya gelişmek olarak tanımlanır.

Âbâd etmek eylemek ne demek?

Âbâd etmek eylemek ne demek?, Abad olmak: Umulmadık kadar zengin olmak, mal ve para kazanmak.

Abat etmek ne demek TDK?

Abat etmek ne demek TDK?, (ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ) sıf. (Fars. ābādān) Bayındır, mâmur, âbat, şen: Bu sanatkâra o zamanki hükûmet Rumelihisarı'nı, kalelerini tekrar âbâdan etmek işini teklif etti (Yahyâ Kemal).

Abad ne demek din?

Abad ne demek din?, Dilimize Farsçadan geçmiş olan abat kelimesi, 12. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Eski metinlerde abad ve abadan şeklinde de geçen bu kelimenin sözlük anlamı mamur'dur. Kelimenin fiil hali abat etmek - eylemek şeklinde yazılır. Mecazen, şen ve halinden memnun olan insanlar için de aynı kelime kullanılır.

Abadan olmak ne demek?

Abadan olmak ne demek?, Âhiret saadetinin ibadetle kazanılacağına inanarak kendisini ibadete veren samimi dindar. Hür veya köle olan insan, kul.

Avadanlık tarihte ne demek?

Avadanlık tarihte ne demek?, cömert, verici, bağışlayıcı, gönül yapıcı, şen, bayındır, mamur mânâsında bir kız adı.

Avradı etmek ne demek?

Avradı etmek ne demek?, Avadanlık kelimesi genel olarak marangoz veya diğer sanayi makinaları ile uğraşan kişilerin bildiği kelimelerden birisidir. Avadanlık kelimesi iş yapmak veya bir aracı onarmak için kullanılan alet takımı anlamına gelmektedir.

Abad hangi dil?

Abad hangi dil?, Avrat kelimesi eskiden sıkça kullanılan ama şimdilerde pek kullanılmayan kelimelerden bir tanesidir. Anlam kötüleşmesi yaşayarak argo ve amiyane bir tabir olarak bilinen avrat hanım eşlere verilen bir tabirdi.

Âbâd ne demek Osmanlıca?

Âbâd ne demek Osmanlıca?, Kural olarak yapılır. Doğrudan davalardaki gibi verilir. ABAD, AB'nin resmi dil olarak kabul ettiği tüm dilleri (24) kullanır. Ön karar prosedüründe ulusal mahkemenin dili kullanılır.

1 Euro Kaç TL