Ademi ifa ne demek?

Ademi ifa ne demek? Ademi ifa ne demek?, Işlem ifası ne demek?, Ifada bulunmak ne demek hukuk?, Aynen ifa ne demek?, Borcun ifası nasıl yapılır?

Ademi ifa ne demek?

Işlem ifası ne demek?, Adem-i İfa Nedir? - kaçmak.

Işlem ifası ne demek?

Işlem ifası ne demek?, Adem-i İfa Nedir? - kaçmak.

Ifada bulunmak ne demek hukuk?

Ifada bulunmak ne demek hukuk?, İfa herhangi bir işi yapma ve sonuca erdirme işlemlerinde kullanılmakta olan bir kelimedir. Yani biten bir işlemin yapılma durumunda bu ifade kullanılmaktadır.

Aynen ifa ne demek?

Aynen ifa ne demek?, İFA KAVRAMI: Borç ilişkisinin konusu olan edimin borçlu tarafından alacaklıya karşı gereği gibi yerine getirilmesi suretiyle borç ilişkisinin sona ermesidir. İFANIN KONUSU: Borcun konusudur. Parça borcu ya da cins borcu olabilir. TAM İFA: Borcun bütünüyle yerine getirilmesidir.

Borcun ifası nasıl yapılır?

Borcun ifası nasıl yapılır?, Aynen ifa davası ile alacaklı temerrüde düşen borçludan borcun ifasını ve gecikmeden doğan zararların tazminini talep etmektedir. Borçlunun temerrüde düşmesi durumunda alacaklının kanunen belirlenmiş birtakım seçimlik hakları bulunmaktadır.

Aliud ifa nedir örnek?

Aliud ifa nedir örnek?, Para borçları ifa zamanında alacaklının ikametgahının bulunduğu yerde ifa edilir. Bu borçlara götürülecek borç denir. Fakat kıymetli evrakta ise borcun ifa yeri borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdir. Cins borçları ise doğdukları anda borçlunun ikametgahının bulunduğu yerde ifa edilirler.

Aliud ifa ne demek?

Aliud ifa ne demek?, Örnekleyecek olursak satış sözleşmesi ile kablosuz kulaklıkların teslim edilmesi kararlaştırıldığı ancak buna rağmen kablolu kulaklıkların teslim edildiği halde bir ifa mevcuttur ancak bu ifa gereği gibi ifa değildir bu nedenle alıcı yalnızca ayıp hükümlerine başvurabilecektir.

Borçların ifası ne demek?

Borçların ifası ne demek?, Giriş bölümünde açıklandığı üzere; aliud ifa sözleşmede kararlaştırılan ve borçlanılan edimden tamamen farklı bir şeyin ifa edilmesi halinde meydana gelmektedir. Ayıplı ifada ise borçlanılan edime uygun olmayan bir edim söz konusudur.

Menfi edim ne demek?

Menfi edim ne demek?, Borç ilişkisinin konusu olan edimin borçlu tarafından alacaklıya karşı gereği gibi yerine getirilmesi suretiyle borç ilişkisinin sona erdirilmesine ifa denilmektedir. İfa, borçlar hukukunda borcu sona erdiren en doğal sebeptir. Borcun ifa edilmesi ile borçlu borcundan kurtulur, alacaklı ise alacağına kavuşmuş olur.

Muaccel olan ne demek?

Muaccel olan ne demek?, Bir şey verilmesine ilişkin edimlere müspet edim, bir şey yapmamaya ilişkin edimlere de menfi edim denir. Bizzat borçlunun kendi bedeni veya fikri kuvvet ve becerisiyle yerine getirdiği müspet edime şahsi edim denir.

Temerrüt hukuk ne demek?

Temerrüt hukuk ne demek?, Ivedi; peşin; vadesi (eceli) gelmiş; ödenmesi gereken hale gelmiş.

1 Euro Kaç TL