Bergah ne demek tarih?

Bergah ne demek tarih? Bergah ne demek tarih?, Bergah ne demek?, Bargah ne anlama gelir?, Bozah ne demek?, Pervaneyim ne demek?

Bergah ne demek tarih?

Bergah ne demek?, Selçuklular ve diğer bazı devletlerde hükümdarın sarayını ifade eden bir tabir.

Bergah ne demek?

Bergah ne demek?, Selçuklular ve diğer bazı devletlerde hükümdarın sarayını ifade eden bir tabir.

Bargah ne anlama gelir?

Bargah ne anlama gelir?, Farsça bâr ve gâh kelimelerinden oluşan bu tabir sözlükte "izinle girilen yer" demektir. Terim olarak "sultanın oturduğu saray" anlamında olup aynı mânada dergâh kelimesi de kullanılmıştır. Kaynaklarda bu iki kelime bazan ayrı ayrı, bazan da birlikte geçmektedir.

Bozah ne demek?

Bozah ne demek?, Farsçada bar, izin ve müsaade anlamına gelirken gah yer ve mekan demektir. Girilmesi için izin alınması gereken yerlere bargah denir. Osmanlı döneminde ise, savaş zamanı padişahın ve vezirlerin kaldığı çadırlar için bargah kelimesi kullanılırdı.

Pervaneyim ne demek?

Pervaneyim ne demek?, Boza; buğday, arpa, darı, mısır, bulgurun vb. gibi çeşitli tahılların fermente edilmesiyle elde edilir. Mayalandığı ilk anda tadı tatlı iken fermantasyon devam ettiği ölçüde zamanla tatlı tada ekşi tat eklenir, karışır.

Behey ne demek TDK?

Behey ne demek TDK?, "Pervane olmak", kelime olarak bir ışık kaynağı etrafında dönen kelebeği anımsatır. Mecazi anlamda ise, bir kişinin başka bir kişiye ya da bir şeye karşı aşırı bir ilgi ve alaka göstermesi, adeta onun etrafında dönmek, ona çok büyük bir hayranlık duymak ya da ona hizmet etmeye hevesli olmak gibi durumları ifade eder.

Bungun ne demek TDK?

Bungun ne demek TDK?, (< be+hey) Be, ey, hey ünlemlerinin genellikle hiddet, öfke, azarlama ifâde eden veya teklifsiz konuşmada kullanılan değişik bir şekli: Behey kırlangıç nereden gelirsin / Hani şimdi n'ettin Hind ü Yemen'i (Karacaoğlan).

Bodun ne demek?

Bodun ne demek?, (< bun-gun) halk ağzı. Sıkıntılı, kasvetli.

Boza lakabı ne demek?

Boza lakabı ne demek?, (Bod/Boy) kökünden türemiştir. Bodun/Budun sözcüğü kavim, kabile anlamına gelir. Boy sözcüğünden türemiştir. Eski Türkçede Bodu, Tunguzcada Boda sözcükleri bağlamak, birleştirmek, bir arada tutmak anlamlarını içerir.

Boza ne demek TDK?

Boza ne demek TDK?, BA.BA.ZA'dan (arpa lapasından) çorba, hamur ve ekmek yapıldığı görülmektedir. Genellikle dini metinler, bayram metinleri ve evokasyon ritüellerinde tanrılara sunulmak üzere hazırlanan BA.BA.ZA'nın, Hitit metinlerinde aynı zamanda besleyici özelliğini "çocukların arpa lapası çorbası" ibaresinden öğrenmekteyiz.

Peşinde pervane olmak ne demek?

Peşinde pervane olmak ne demek?, Boza TDK sözlük anlamı şu şekildedir: isim Arpa, darı, mısır, buğday vb. tahılların hamurunun ekşitilmesiyle yapılan koyuca, tatlı veya mayhoş içecek.

1 Euro Kaç TL