Bir şeyi sezmek ne demek?

Bir şeyi sezmek ne demek? Bir şeyi sezmek ne demek?, Sezmek ne anlama gelir?, Sezimsemek ne demek?, Sezmeyen ne demek?, Anlamak sezmek ne demek?

Sezmek ne anlama gelir?

Sezmek ne anlama gelir?, anlamak, ne olduğunu bilmek, sezmek.

Sezimsemek ne demek?

Sezimsemek ne demek?, sezmek, farkına varmak, anlamak.

Sezmeyen ne demek?

Sezmeyen ne demek?, Sesli Sözlük - çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse), aymaz.

Anlamak sezmek ne demek?

Anlamak sezmek ne demek?, anlamak, idrak etmek, farkına varmak, sezmek, görmek.

Sezâdır ne demek?

Sezâdır ne demek?, birl. geçişsiz f. (Ar. faḫr + Türk. etmek, eylemek) Övünmek, iftihar etmek: Sezâdır fahredersem meclis-i irfâna geldim ben (Karagöz'den).

Seza ne demek Farsca?

Seza ne demek Farsca?, seza - Nişanyan Sözlük. Farsça sazā سزا “uygun, layık” sözcüğünden alıntıdır.

Sezgi kelimesi ne anlama gelir?

Sezgi kelimesi ne anlama gelir?, En genel anlamıyla, gerçekliği dolaysız olarak içten ya da içeriden kavrayabilme, tanıyıp bilme yetisi.

Sezebilen ne demek?

Sezebilen ne demek?, görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel.

Sezayir ne demek?

Sezayir ne demek?, Sezai ismi, Arapça kökenli olup "duyarlılık", "hissiyat", "sezgi" gibi anlamlara gelir. Bu isim, genellikle duyarlılık, sezgisellik ve algı gibi niteliklerle özdeşleştirilir. 2.

Sezme yeteneği ne demek?

Sezme yeteneği ne demek?, Sezme yeteneği ya da feraset, insiyak nedir? Herhangi bir şeyin deneyime ya da akla vurmadan doğrudan doğruya kavranması. Bilinçli akıl yürütme olmaksızın bir şeyi anında anlama veya bilme yeteneği. Başka bir deyişle sezgi; bilinçli, mantıklı, rasyonel bir düşünce olmaksızın bilgiyi almakla ilgilidir.

1 Euro Kaç TL