Bulmacada öge ne demek?

Bulmacada öge ne demek? Bulmacada öge ne demek?, Unsur öge ne demek?, Bulmacada alın yazısı ne demek?, Bulmacada gezegen ne demek?, Bulmacada Soylu ne anlama gelir?

Bulmacada öge ne demek?

Unsur öge ne demek?, Öge şeklinde sorulan bulmaca sorusu da bu açıdan karşımıza çıkar. Eleman, unsur ve ilke olarak dikkat çeken üç kelime bu soruya yanıttır.

Unsur öge ne demek?

Unsur öge ne demek?, Öge şeklinde sorulan bulmaca sorusu da bu açıdan karşımıza çıkar. Eleman, unsur ve ilke olarak dikkat çeken üç kelime bu soruya yanıttır.

Bulmacada alın yazısı ne demek?

Bulmacada alın yazısı ne demek?, Birleşik bir şeyi meydana getiren basit şeylerden her biri, unsur, eleman.

Bulmacada gezegen ne demek?

Bulmacada gezegen ne demek?, alın yazısı, yazgı, kader.

Bulmacada Soylu ne anlama gelir?

Bulmacada Soylu ne anlama gelir?, Dilimize Latinceden geçmiş olan Planet, hem Türkiye'de hem de diğer Avrupa ülkelerinde gezegen anlamına gelir. Planet kelimesinin orijinal hali ''planete'' şeklinde yazılır. Bu kelimeden türetilmiş olan planetaryum ise gök evi ve uzay demektir.

Öge nedir örnek?

Öge nedir örnek?, Asil ve zade kelimelerinin birleşimiyle oluşan asilzade de soylu kelimesi ile eş anlamlıdır. Aristokrasi ile yönetilen ülkelerde soylu kimseler ''aristokrat'' olarak tanımlanırdı. Dolayısıyla bu kelime, soylu sözcüğüyle yakın anlamlıdır.

Öge TDK ne demek?

Öge TDK ne demek?, Öge veya eleman, kümeler kuramında bir kümeye ait olan, fakat aynı zamanda tanımsız terimlerinden biridir. Kümelerin ya da genel olarak sınıfların ögesi olur. ZFC kuramına göre sadece kümeler, kümelerin ögesi olabilir. Örneğin 4 sayısı, N doğal sayılar kümesinin bir ögesidir.

Bulmacada Öndelik ne demek?

Bulmacada Öndelik ne demek?, ÖGE KELİMESİNİN ANLAMI

Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, ilke, unsur. Gerekçe, araç.


Bulmacada yüz kalıbı ne demek?

Bulmacada yüz kalıbı ne demek?, Öndelik bulmacada çok görülen bir kelimedir. Bulmacalarda öndelik kelimesine 5 harfli olan avans cevabı verilebilir.

Bulmacada Hoşgörü ne demek?

Bulmacada Hoşgörü ne demek?, Yüz kalıbı sorusunun cevabı 4 harflidir. Yüz kalıbı sorusunun karşısına cevap olarak '' Mask '' yazmak mümkündür. Sözlüğe bakıldığında yüz kalıbının anlamı '' İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask '' şeklinde açıklanmaktadır.

Bulmacada Gökyüzü ne demek?

Bulmacada Gökyüzü ne demek?, Müsamaha, hoşgörülü; müsamahakar ise anlayışlı anlamına gelir. Katılmadığın fikirlere hoşgörüyle yaklaşmaya tolerans denir.

Bulmacada zatürre ne demek?

Bulmacada zatürre ne demek?, Bulutların ve yıldızların yer aldığı boşluğa gökyüzü ya da kısaca gök denir. Yeryüzünü çepeçevre saran gök, gündüzleri mavi, geceleri siyah olur. Bunun nedeni güneş ışınlarının güney ve kuzey yarımküreye göre olan konumudur.

Bulmacada ızgara ne demek?

Bulmacada ızgara ne demek?, Zatürre Kelimesi İçin 5 Harfli Bulmaca Cevabı

Türkçede çok fazla bilinmeyen ancak bulmacalarda çıkan Zatüre kelimesine karşılık iki tane 5 harfli sözcük bulunmaktadır. Yukarıdaki her iki kelime de zatürre sözüne karşılık olarak bulmacalarda yazılır.


1 Euro Kaç TL