Buna karşılık ne demek?

Buna karşılık ne demek? Buna karşılık ne demek?, Karşılık olarak ne demek?, Bunamış demek ne demek?, Halas kelime anlamı nedir?, Karşılık olmak denk gelmek nedir?

Karşılık olarak ne demek?

Karşılık olarak ne demek?, karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak.

Bunamış demek ne demek?

Bunamış demek ne demek?, “Bunama” terimi, hafıza kaybı, ruh halinde değişiklikler, iletişim güçlüğü ve mantık yürütme ile ilgili sorunların da dahil olduğu çeşitli belirtileri içerir. Pek çok bunama türü mevcuttur. En yaygınları Alzheimer hastalığı ve vasküler bunamadır.

Halas kelime anlamı nedir?

Halas kelime anlamı nedir?, "halas" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç salvation i.

Karşılık olmak denk gelmek nedir?

Karşılık olmak denk gelmek nedir?, Denk gelmek deyimi, iki parçanın birbirine uyması demektir. Bir şeyin planlı programlı değil tamamen tesadüfen yaşandığını anlatmak için de aynı deyim kullanılır.

Karşılık gelmek ne demek?

Karşılık gelmek ne demek?, karşılık olmak, denk gelmek, tekabül etmek.

Bunak kime denir?

Bunak kime denir?, (Bun/Ban/Man) kökünden türemiştir. Bun sözcüğü akıl yoksunluğunu ifade eder. Moğolca munu/mung (Türkçe: bunu/bung) fiilleri aklını yitirmeyi, munah (Türkçe: bunak) sözcükleri yaşlılık nedeniyle aklını yitirmiş olan kişileri anlatır.

Bunak olmak ne demek?

Bunak olmak ne demek?, Bunak kelimesi dilimizde zihnin, zekanın ya da aklın görevini tam yapamaması sonucu meydana gelen bir hastalığa yakalanan kimseler için söylenen bir kelimedir. Aynı zamanda Bunak dilimizde matuh anlamına da gelir.

Bunaltıyor ne demek?

Bunaltıyor ne demek?, sıf. (< bunalt-ıcı) Bunaltan, bunaltı veren, sıkıcı, sıkıntılı: “Bunaltıcı sıcaklar.”

Hayfa ne demek TDK?

Hayfa ne demek TDK?, Hayfa TDK sözlük anlamı şu şekildedir: ünlem,eskimiş Eyvah, yazık, heyhat anlamlarında kullanılan bir söz.

Halâs edilmek ne demek?

Halâs edilmek ne demek?, Halas olmuş aynı zamanda halas olmak şeklindeki kelime grubu üzerinden de ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Türkçe üzerinden anlamı ise, 'Kurtulmuş ya da kurtulmak,' biçiminde ön plana çıkıyor.

1 Euro Kaç TL