Çağdaşlaşma ne demektir?

Çağdaşlaşma ne demektir? Çağdaşlaşma ne demektir?, Çağdaşlaşma kavramı ne demek?, Çağdaşlaşan ne demek?, Çağdaş ın sözlük anlamı nedir?, Muasırlaşmak ne anlama gelir?

Çağdaşlaşma ne demektir?

Çağdaşlaşma kavramı ne demek?, Çağdaşlaşma -bir genel tanım yapmak gerekirse- her bakımdan içinde bulunduğumuz zamanın gereklerini benimseme, o gereklere uyma, o gerekleri yerine getirme demektir. Bir diğer ifade ile gerek düşünüş biçimi gerekse kurumlar açısından, çağın gerektirdiği yaşam şekline geçme, geçebilme demektir.

Çağdaşlaşma kavramı ne demek?

Çağdaşlaşma kavramı ne demek?, Çağdaşlaşma -bir genel tanım yapmak gerekirse- her bakımdan içinde bulunduğumuz zamanın gereklerini benimseme, o gereklere uyma, o gerekleri yerine getirme demektir. Bir diğer ifade ile gerek düşünüş biçimi gerekse kurumlar açısından, çağın gerektirdiği yaşam şekline geçme, geçebilme demektir.

Çağdaşlaşan ne demek?

Çağdaşlaşan ne demek?, çağdaşlaşmak TDK sözlük anlamı şu şekildedir: nesnesiz Çağın tutumuna, anlayışına, gereklerine uymak, çağdaş duruma gelmek, çağcıllaşmak, modernleşmek, asrileşmek, muasırlaşmak.

Çağdaş ın sözlük anlamı nedir?

Çağdaş ın sözlük anlamı nedir?, geçişsiz f. (< çağdaş+laş-mak) İçinde yaşanılan çağın gereklerine uymak, gidişine ayak uydurmak, modernleşmek, asrîleşmek.

Muasırlaşmak ne anlama gelir?

Muasırlaşmak ne anlama gelir?, "Çağdaş" ismi, Türkçede "çağın ruhuna uygun", "modern" veya "günümüzde yaşayan" gibi anlamlara gelir. Genellikle, çağın gerekliliklerine uygun düşünen, geleneksel kalıplardan sıyrılarak ileri görüşlü bir yaklaşım sergileyen kişileri tanımlamak için kullanılır.

Çağdaşlaşmak sözcüğü yerine ne kullanılır?

Çağdaşlaşmak sözcüğü yerine ne kullanılır?, geçişsiz f. (< muâsır+laş-mak) [Fr. modernisation karşılığı olarak Ziyâ Gökalp tarafından türetilmiştir] İçinde bulunulan, yaşanılan çağa, asra uymak, ayak uydurmak, çağdaşlaşmak.

Çağdaşlaşmanın eş anlamlısı nedir?

Çağdaşlaşmanın eş anlamlısı nedir?, Modernleşme kavramına karşılık olarak, Türkçede çağdaşlaşma, batılılaşma, sanayileşme terimleri kullanılabilmekte, çoğu zaman "geleneksel" in karşıtı biçiminde anlaşıl- maktadır. Avrupa'da şekillenen modernleşme ya da çağdaşlaşma sanayileşmeye eşlik eden siyasal ve toplumsal değişmeleri yansıtmak- tadır.

Çağdaşlaşmak hangi ilke ile alakalıdır?

Çağdaşlaşmak hangi ilke ile alakalıdır?, Sesli Sözlük - çağcıllaşma, çağdaşlaşma.

Atatürk dönemi Türk çağdaşlaşması nın önemi nedir?

Atatürk dönemi Türk çağdaşlaşması nın önemi nedir?, Çağdaş devleti kuran bir ulusun çağdışı niteliklerden kurtulması gerekirdi. İşte, Türk ulusunun, çağdışı niteliklerden kurtulmak, çağdaşlaşmak için giriştiği atılımların tümü devrimcilik ilkesinin kapsamı içine girer.

Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak hangi ilke?

Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak hangi ilke?, Türk çağdaşlaşma hareketinin her çağda çağdaş olmayı gerektiren özelliği, Atatürk dönemini de aşan geniş zamana yaygın yapısı ve gerçekleştirdiği büyük, hızlı değişimlerle devrim niteliğinde ve bu devri- min bir süreç kazanarak evrimleştiği bir atılımdır.

Çağdaş ne demek eş anlamlısı?

Çağdaş ne demek eş anlamlısı?, Atatürk Milliyetçiliği : Türk Devletinin bağımsızlığının korunması ve aynı zamanda çağdaş uygarlık seviyesine çıkarılmasını hedeflemiş ve Türk milletinin bütün fertlerinden bu gaye için çalışmalarını istemiştir. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı hissi olmaktan çok akılcıdır.

1 Euro Kaç TL