Dejeneredir ne demek?

Dejeneredir ne demek? Dejeneredir ne demek?, Dejenere kime denir?, Dejenere olmuş ne demek?, Dejenerasyon ne demek kelime anlamı?, Dejenere ne demek Matematik?

Dejenere kime denir?

Dejenere kime denir?, İlk kez Michel Foucault tarafından kullanılan dejenere sözcüğü, köklerinden koparılmış olan, yozlaşmış kimse demektir. Bu kelime yalnızca bireyler için değil toplumlar ve uluslar için de kullanılır.

Dejenere olmuş ne demek?

Dejenere olmuş ne demek?, Değerlerin, normların, davranışların ve sosyal ilişkilerin olumsuz yönde değişmesi ve toplumun olumsuz sonuçlarla karşılaşması olarak tanımlanabilir. Toplumsal dejenerasyon, bir toplumun gelişme ve ilerleme sürecinden çıkarak, düşüşe geçmesini ifade eder.

Dejenerasyon ne demek kelime anlamı?

Dejenerasyon ne demek kelime anlamı?, 1. Soysuzlaşma. 2. tıp. Doku ve hücrelerin canlılıklarını korumakla birlikte yapılarının bozulup normal işlevlerini yapamayacak duruma gelmeleri, bozulma: Disk kaymalarında çoğu zaman, yaşlanmaya bağlı belirtiler (disk dejenerasyonu) görülür (Kemal Kabasakal).

Dejenere ne demek Matematik?

Dejenere ne demek Matematik?, Yoz madde veya dejenere madde Pauli dışlama ilkesinin termal basınca ek olarak veya termal basınç yerine önemli bir basınç uyguladığı oldukça yoğun bir fermiyonik madde halidir. Tanım; elektronlar, protonlar, nötronlar veya diğer fermiyonlardan oluşan maddeler için geçerlidir.

Dejenere olmak ne demek tıp?

Dejenere olmak ne demek tıp?, DEJENERASYON: Dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamıyacak hale gelmeleri.

Dejenere toplum ne demek?

Dejenere toplum ne demek?, Vikipedi'nin tanımına göre toplumsal dejenerasyon, toplumun genel olarak etik, sosyal veya kültürel açıdan gerileme veya bozulma sürecidir. Değerlerin, normların, davranışların ve sosyal ilişkilerin olumsuz yönde değişmesi ve toplumun olumsuz sonuçlarla karşılaşmasıdır.

Dejenere hangi dil?

Dejenere hangi dil?, dejenere - Nişanyan Sözlük. Fransızca dégénérer “soyunu bozmak, soysuzlaştırmak” fiilinden alıntıdır.

Dejeneratif hastalıklar nelerdir?

Dejeneratif hastalıklar nelerdir?, Bazen sebep virüsler, zehirler veya diğer kimyasallardır. DEJENERATİF HASTALIKLAR NELER? Kronik dejeneratif hastalıklar ise; kronik tiroid (Hashimato hastalığı), kanser, kronik artrit, eklem ve kas ağrıları, Alzheimer, depresyon, fibrokistik meme ve fibromiyalji gibi hastalıklardır.

Dejeneratif degişiklik ne demek?

Dejeneratif degişiklik ne demek?, Patolojide dejeneratif değişiklikler terimi, fiziksel bozulmaya uğrayan ve artık normal sağlıklı dokuya benzemeyen dokunun mikroskobik görünümünü tanımlar. Bu değişiklikler bir doku veya organın normal şekilde çalışmasını engelleyebilir.

Ironik kelimesi ne anlama gelir?

Ironik kelimesi ne anlama gelir?, İroni (Eski Yunanca: eironeía), söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. Söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedefler.

1 Euro Kaç TL