Dünyanın En Büyük Gümüşhane Sitesi

Dünyanın En Büyük Gümüşhane Sitesi Dünyanın En Büyük Gümüşhane Sitesi, Gümüşhane eski adı nedir?, Gümüşhane Hangi ilden ayrıldı?, Gümüşhane Kelkit hangi Türk boyu?, Gümüşhane Kürtün Neyi Meşhur?

Gümüşhane eski adı nedir?

Gümüşhane yöresinin Azzi ülkesi adıyla, güneyinden Suşehri'ne kadar uzanan topraklarına ise Hayaşa ülkesi olarak anıldığı Hititler zamanında zenginlik kaynağı yine gümüştür.

Gümüşhane Hangi ilden ayrıldı?

Tanzimat'ın ilk yıllarında Osmanlı İmparatorluğunun batıdan ilham alarak idari yapıda yapmış olduğu değişikliğe binaen Gümüşhane Erzurum'dan ayrılarak Trabzon Eyaleti'nin bir livası olmuştur.

Gümüşhane Kelkit hangi Türk boyu?

Çepniler 24 Oğuz boyundan biri olup Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır. 13. yüzyılın ikinci yarısında Selçuklular Moğol istilası altında ezilirken Gümüşhane ve çevresinin müdafaası Çepni Türklerine kalmıştır.


Gümüşhane Kürtün Neyi Meşhur?

Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle birçok fay hattına sahiptir. KAFZ olarak bilinmekte olan Kuzey Anadolu Fay Hattı Gümüşhane'ye 80 KM yakınlıktan geçmesi nedeniyle Gümüşhane deprem bölgesi olarak kabul edilmektedir. Evet, Gümüşhane üçüncü derece deprem bölgesidir.

Gümüşhane deprem olacak mı?

Yine aynı yazara göre Urartuların batı kanadını Gümüşhane ve yöresi oluşturmaktadır. Urartuların en büyük tanrısına Haldi; Gümüşhane, Kelkit ve Bayburt yöresinde yaşayanlara ise Halt denildiği yazılı tarihi kaynaklarda zikredilmektedir. Bölge Urartu hakimiyetinden sonra Medler ve Perslerin idaresinde kalmıştır.

Gümüşhane halkına neden halt denir?

Bizans otoritesinin zayıflamasıyla da Dükalık konumundaki bölge Gümüşhaneli aileler tarafından yönetilmiştir. Osmanlı Döneminde de Ortodoks Hristiyan mezhebinden (Rum mezhebinden) olduklarından dolayı bu yerliler Osmanlı defter kayıtlarına Laz yerine "Rum" olarak kaydedilmiştir.

Gümüşhaneli ünlüler kimler?

Gümüşhane'nin en önemli ilçelerinden olan Merkez ilçesi, birçok gezilecek alanı içerisinde barındırması ve çoğu imkana sahip olması sebebiyle Gümüşhane'nin en kalabalık ilçesidir. Ulaşımın ve benzeri şeylerin en kolay gerçekleştiği ilçedir. Nüfusu 51 binden fazladır.

Gümüşhane Rum mu?

Köken bilimi

Şehir ismini yakınlarındaki gümüş madenlerinden almıştır. Bizans döneminde şehrin bulunduğu bölge Haldia (Chaldia) isimleri ile bilinmektedir. 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı kaynaklarında yerleşim Gümüşhane olarak adlandırılmaya başlanmıştır.


Gümüşhane'nin en büyük ilçesi hangisi?

Günümüzde Kelkit ilçesinde nüfusunun tamamı Alevi olan köyler şunlardır: Akdağ, Aydoğdu, Çömlecik, Devekorusu, Güllüce, Kömür, Obalar, Oğuz, Yarbaşı, Yeşilyurt. Alevi ve Sünni nüfusun karışık olduğu köyler ise şunlardır: Eskiyol ve Karacaören.

Gümüşhane kökeni nedir?

Gümüşhane'nin nüfusu, 2018 yılında 162 bin 748 iken, 2020 yılında 141 bin 702'ye düşmüştü. 2021 yılındaki artışla 150 bin 119'a yükselen nüfus, 2022 yılında tekrar geriledi. Nüfustaki düşüşe, kentten göç ve doğum oranlarının düşüklüğü gibi faktörler neden olduğu düşünülüyor.

Kelkit Alevi mi?

Gümüşhane denilince akla gelen en meşhur lezzetler Pestil ve Köme'dir. Ham maddeleri dut olan Gümüşhane pestili ve Gümüşhane kömesi mutlaka yerinde yenmesi gereken lezzetler arasında yer alır.

Gümüşhane'nin nüfusunun az olmasının nedeni nedir?

Denize kıyısı bulunmayan Gümüşhane'de, barajlar ve dereler üzerinde kurulan tesislerde yıllık 4 bin 675 ton alabalık üretiliyor.

1 Euro Kaç TL