dahili ne demek

dahili ne demek dahili ne demek, Dahilen kullanılır ne demek?, Ben dahi ne demek?, Harici olarak ne demek?, Bilfiil ne anlama gelir?, Dahilen ve haricen kullanılır ne demek?

Dahilen kullanılır ne demek?

Dahilen kullanılır ne demek?, Dahilen Yutularak alınan ilaçlardır. İçilmeyip deriye, mukozaya, kulak-burun-göz gibi organlara uygulanan veya ağıza alındığı zaman sadece ağız çalkalamakta kullanılıp yutulmayan ilaçlardır.

Ben dahi ne demek?

Ben dahi ne demek?, Deha kelimesinden türetilmiş olan dahi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Deha, üstün zeka manasına gelirken, dahi kelimesi de üstün bir zekaya ve ferasete sahip olan kişi demektir. Dahi kelimesi dilimizde hem bağlaç hem de sıfat olarak kullanılır.

Harici olarak ne demek?

Harici olarak ne demek?, Dışla ilgili ya da dışta olan anlamları kapsamında harici kelimesi kullanılmaktadır.

Bilfiil ne anlama gelir?

Bilfiil ne anlama gelir?, (ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ) zf. (Ar. harf-i cer bi-, harf-i târif el- ve fi'l “iş, hareket” ile bi'l-fi'l) Fiilen, gerçekten, nazarî değil iş olarak: “Bilfiil çalışıyor.”

Dahilen ve haricen kullanılır ne demek?

Dahilen ve haricen kullanılır ne demek?, Dışarıdan, dıştan: “Evi hâricen tâmir ettik.” 2. (İlâçlar için) Yutulmadan, vücûda dışarıdan uygulanmak sûretiyle. Karşıtı: DÂHİLEN: “Merhemler hâricen kullanılır.”

Eczanede ilaçlar nasıl yerleştirilir?

Eczanede ilaçlar nasıl yerleştirilir?, İlaçlar formülasyon formlarına göre farklı raflarda alfabetik sıraya göre dizilir. ✓ Eczanenin tıbbı malzeme ve ilaç deposundan malzemeler düzenli bir şekilde tasnif edilerek yerleştirilir. ✓ Depolara gelen ilaç ve sarf malzemelerin miadına yakın olanları ön raflara yerleştirilir.

Dahi insan kime denir?

Dahi insan kime denir?, Dâhi, deha ya da öke,üstün zekânın bir üst kademesi olup, ressam, yazar ve diğer meslek gruplarından çıkacağı gibi en üst sınır kabul edilir. Bir genelleme söz konusu değildir. Aynı düzey veya üstünde kişilerin olduğu gibi, bir tanımlama da söz konusu olamaz.

Mahrum ne anlama gelir?

Mahrum ne anlama gelir?, Mahrum Kelimesinin Güncel Sözlük Anlamı Ne Demektir? Cevap: Yoksun.

Meçhul olmak ne demek?

Meçhul olmak ne demek?, Türk Dil Kurumu açısından baktığımız zaman bu kelimenin Türkçe karşılığı, 'Bilinmeyen, bilinmedik' şeklinde öne çıkıyor.

Vazife ne anlama gelir?

Vazife ne anlama gelir?, Vazife kelimesi, görev anlamında kullanılan bir kelimedir. Sözlük anlamı içerisinde, yükümlü olduğu iş anlamına da sahiptir.

Mecburiyet ne anlama gelir?

Mecburiyet ne anlama gelir?, Mecburiyet kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. "Mecbûr" kelimesinden türetilmiştir ve "zorunluluk, kaçınılmazlık, mecbur olma durumu" anlamına gelir. Türkçedeki kullanımıyla mecburiyet, kişinin zorunlu bir eylemi gerçekleştirme gerekliliğini ifade eder.

Esinlenerek ne demek?

Esinlenerek ne demek?, Bir şeyden ilham almak, mülhem olmak.

1 Euro Kaç TL