Açık deniz bulmaca ne demek?

Açık deniz bulmaca ne demek? Açık deniz bulmaca ne demek?, Bulmacada açıklama ne demek?, Deniz Engin ne demek?, Bulmaca eş ne demek?, Bulmacada genel kural nedir?

Açık deniz bulmaca ne demek?

Bulmacada açıklama ne demek?, Açık deniz engin 5 harfli bulmaca cevabı için, 'Engin' kelimesini kullanmak mümkün.

Bulmacada açıklama ne demek?

Bulmacada açıklama ne demek?, Açık deniz engin 5 harfli bulmaca cevabı için, 'Engin' kelimesini kullanmak mümkün.

Deniz Engin ne demek?

Deniz Engin ne demek?, Kelime bulmaca oyunları, kare ve ya çengel bulmacalarında karşımıza çıkan Açıklamalar kelimesinin bulmaca anlamı nedir sorusunun cevabı iki kelimedir. Bunlardan biri 6 harften oluşan İZAHAT kelimesidir. Bununla birlikte 9 harfli karşılığı olan MÜLAHAZAT kelimesi de sıklıkla tercih edilmektedir.

Bulmaca eş ne demek?

Bulmaca eş ne demek?, Engin, geniş ve sınırsız anlamlarına gelen Türkçe kökenli bir isimdir. Deniz veya gökyüzü gibi engin alanları ifade ederken kullanıldığı gibi, mecazi olarak da kişinin vizyonunun veya düşünce yapısının genişliğine işaret edebilir.

Bulmacada genel kural nedir?

Bulmacada genel kural nedir?, Öz Türkçe bir sözcük olan eş kelimesi, evli çiftler için kullanılır. Eş kelimesinin yan anlamı ise benzer yönleri bulunan, misal ve denktir. 15. yüzyılda literatüre girmiş olan zevce de eş sözcüğüyle eş anlamlıdır.

Açıklık bulmaca ne demek?

Açıklık bulmaca ne demek?, Kural bulmaca cevabı Yurdam, Kaide ya da Düstur yanıtıdır ve üç cevap da doğrudur.

Bulmacada belli açık ne demek?

Bulmacada belli açık ne demek?, Aleniyet kelimesi, açıklık, netlik anlamına gelir. Besbelli kelimesi açıklık ve aleniyet ile eş anlamlıdır.

Alarga ne demek TDK?

Alarga ne demek TDK?, Genel olarak bu tarz bir soruda bulmacaya yazılacak olan cevap “ayan”dır. Bulmacanın türüne ve verilecek olan diğer cevaplara bağlı olarak belli açık sorusunun yanıtları değişebilmektedir. Ayan kelimesinin yanı sıra sarih, peyda ve bahir kelimeleri de yine bu sorunun cevaplarıdır.

Bulmacada tenasül ne demek?

Bulmacada tenasül ne demek?, Türk Dil Kurumuna göre alarga kelimesinin üç anlamı bulunur. İlki, engin, açık deniz şeklindedir. İkinci anlamı; açıktan, uzaktan demektir. Üçüncü anlamı ise uzaktan geç, yaklaşma şeklindedir.

Bulmacada engel ne demek?

Bulmacada engel ne demek?, Nesil, evlat anlamına gelirken, tenasül kelimesinin sözlük anlamı ise üremektir.

Bilmece ve bulmaca nedir?

Bilmece ve bulmaca nedir?, Engel teriminin 4 harfli 2 cevabı bulunmaktadır. Bunlar "hail ve mani" şeklindedir. Engel teriminin 5 harfli karşılıkları "Baraj, Bağda, Mania ve Badal" şeklindedir. Engel teriminin 6 harfli karşılıkları "Güçlük, müşkül ve köstek" şeklindedir.

Bulmacada ölüm ne demek?

Bulmacada ölüm ne demek?, Bilmece, bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma. Bilmecelerde sorular; betimsel bir düzey içinde abartılarak, kavram tersine çevrilerek ve değiştirilerek oluşturulur. İfade bir "soru cümlesi" olmak zorunda değildir.

Viyola ne demek bulmaca?

Viyola ne demek bulmaca?, Dilimize Arapçadan geçmiş olan mevt kelimesi, ölüm ile eş anlamlıdır. Azrail için, ölüm meleği anlamına gelen ''Melekü'l Mevt'' tamlaması kullanılır.

1 Euro Kaç TL