biçare ne demek

biçare ne demek biçare ne demek, Biçare kime denir?, Biçare düşmek ne demek?, Biçare gönül ne demek?, Biçare Türkçe mi?, Aşık ı biçare ne demek?

Biçare kime denir?

Biçare kime denir?, çare bulamayan (kimse), bîçare.

Biçare düşmek ne demek?

Biçare düşmek ne demek?, Herhangi bir sorununu çözmede yetersiz kalan, çaresiz kişiler biçare olarak nitelendirilir.

Biçare gönül ne demek?

Biçare gönül ne demek?, Biçare kelimesi eskiden çaresiz kalınan durumları ifade etmek için kullanılmıştır.

Biçare Türkçe mi?

Biçare Türkçe mi?, biçare - Nişanyan Sözlük. Farsça bīçāre بیچاره “çaresiz” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça bī “yoksunluk edatı” ve Farsça çāre sözcüklerinin bileşiğidir.

Aşık ı biçare ne demek?

Aşık ı biçare ne demek?, Nahîfî'den nahif mısralar: Kande varsa âşık-ı bîçâre cânânın arar Derd ile bîmâr olan elbette dermânın arar (Çaresiz âşık nereye varsa sevdiğini arar. Tıpkı dertten muzdarip olan hastanın dermanını araması gibi.)

Müstevil ne demek?

Müstevil ne demek?, Cevap: Bir Yeri İstila Eden, Yönetimi Altına Alan (Kimse, Devlet, Ordu Vb.)

Zebunun anlami nedir?

Zebunun anlami nedir?, "Zebunu olmak" deyimi, Arapça kökenli bir kelime olan "zeban" kelimesinden türemiştir ve eski zamanlarda bir kişinin başka bir kişiye hizmet etmesi anlamına gelen "hizmetkâr" veya "uşak" anlamına gelir.

Zebun etti ne demek?

Zebun etti ne demek?, güçsüz bırakmak, zavallı duruma getirmek.

Ay haspam ne demek?

Ay haspam ne demek?, Haspa, yakıştırılamayan nitelikler taşıyan kadın veya kızlar için küçümseme maksatlı kullanılan bir sözcüktür. Halk arasında iyelik eki alarak "haspam" şeklinde kullanılır. Kızlara ya da kadınlara takılmak için şaka veya alay yollu söylenen söz olarak tanımlanmaktadır.

Nahoş bir durum ne demek?

Nahoş bir durum ne demek?, Hoş olmayan durumlar için genellikle nahoş sözcüğü çok tercih ediliyor.

Çok zavallı ne demek?

Çok zavallı ne demek?, Dilimize Arapçadan geçmiş olan Zavallı kelimesi ''zeval'' sözcüğünden türetilmiştir. Zeval, nihayete erme, helak olma ve tamamlanma anlamına gelirken, zavallı kelimesi de umutları tükenmiş, aciz ve kimsesiz demektir. Bu kelime ekonomik açıdan zor şartlar altında olup yaşam mücadelesi veren kişiler için de kullanılır.

Eski dilde gönül ne demek?

Eski dilde gönül ne demek?, gönül - Nişanyan Sözlük. Eski Türkçe köŋül “göğüs, (mecazi) yürek” sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe kög “sada, avaz, şarkı” sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için göğüs maddesine bakınız.

1 Euro Kaç TL