Çetele ne demek

Çetele ne demek Çetele ne demek, Çetele ne anlama gelir?, Çetele yazmak ne demek?, Çetele Türkçe mi?, Çetele mi Çetene mi?, Çetele defteri nedir?

Çetele ne anlama gelir?

Çetele ne anlama gelir?, çetele TDK sözlük anlamı şu şekildedir: isim Çizilerek veya oyularak açılan kertik. eskimiş Ekmekçi, sütçü vb. esnafın, uzunlamasına ikiye bölüp üzerine kertikler çenterek hesap tuttukları ağaç dalı

Çetele yazmak ne demek?

Çetele yazmak ne demek?, "Çetele tutmak" deyimi iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan ilki gerçek anlamı olmaktadır ve çizgi çekerek hesap tutmak anlamına gelmektedir. Deyimin ikinci anlamı ise mecaz anlamı olmaktadır.

Çetele Türkçe mi?

Çetele Türkçe mi?, çetele - Nişanyan Sözlük. Türkiye Türkçesi çet- veya çent- “kertmek” fiilinden türetilmiştir.

Çetele mi Çetene mi?

Çetele mi Çetene mi?, İşte TDK'ya göre çetele kelimenin anlamı ve kökeni hakkında detaylı bilgiler… Çetele, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan çetele kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir.

Çetele defteri nedir?

Çetele defteri nedir?, Çetele Tabloları Herhangi bir konuda muayene ve test verilerinin kaydedildiği forma “çetele tablosu” veya “kontrol tablosu” adı verilir. Diğer istatistik teknikler için ilk aşamayı ve veri tabanını oluşturur. Ölçülen veriler bu konuda oluşturulmuş bir forma işlenir.

Çizgilerle oluşturulan veri tablosuna ne ad verilir?

Çizgilerle oluşturulan veri tablosuna ne ad verilir?, Verilerin yatay ve dikey eksenlerdeki karşılıklarını gösteren noktaların çizgilerle birleştirilmesiyle oluşturulan grafiklere çizgi grafiği denir.

Çetele tablosu ne demek?

Çetele tablosu ne demek?, Çetele tablosu: Hesap tutmak amaçlı bir yere çizgiler çizmek kısaca çetele tablosu olarak bilinir. Günümüzde birçok farklı amaç doğrultusunda değişik sektörlerde kullanılan bir yöntemdir. Özellikle hızlı şekilde sayılması ve hesaplanması gereken konular açısından, pratik bir yöntem sunduğunu dile getirmek mümkün.

Çetelesini çıkarmak ne demek?

Çetelesini çıkarmak ne demek?, çetele çekmek (veya tutmak) TDK sözlük anlamı şu şekildedir: hesap tutmak amacı ile bir yere çizgiler çizmek.

Sayılarla oluşturulan veri tablosuna ne ad verilir?

Sayılarla oluşturulan veri tablosuna ne ad verilir?, Histogram, gruplandırılmış bir veri dağılımının sütun grafiğiyle gösterimidir. Diğer bir ifadeyle, tekrarlı sayılardan oluşan verilerin, uygulanan işlemlerden sonra önce tabloya, tablodan yararlanarak grafiğe aktarılması, yani veri gruplarının grafiğinin dikdörtgen sütunlar halinde gösterilmesidir.

Boş Türkçe mi?

Boş Türkçe mi?, Eski Türkçe boş “serbest, salık, kayıtsız” sözcüğünden evrilmiştir. Özgün anlamı olan "hür, serbest, bağsız" anlamı boşanmak, boş vermek, boşlamak gibi deyimlerde korunmuştur.

Serseri hangi dil?

Serseri hangi dil?, Serseri kelimesinin kökeni Farsça dilidir. Serseri kelimesinin Farsça dilindeki karşılığı serserī şeklindedir.

Sokak Türkçe mi?

Sokak Türkçe mi?, sokak - Nişanyan Sözlük. Arapça zḳḳ kökünden gelen zuḳāḳ زقاق “sokak, dar geçit” sözcüğünden alıntıdır.

1 Euro Kaç TL