Spesifik Ne Demek

Spesifik Ne Demek Spesifik Ne Demek, Spesifik kelimesi ne anlama gelir?, Spesifik ne demek örnek cümle?, Spesifik eş anlamı nedir?, Spesifik bir olay ne demek?, Spesifik bir durum ne demek?, Sofistike ürün ne demek?, Spesifik ne demek ekşi sözlük?

Spesifik Ne DemekSpesifik kelimesi ne anlama gelir?

Spesifik sözcüğü; özellikli, sadece bir çeşide, bireye, olaya has olan ve o çeşidin kendine has yanlarını oluşturan veya özel, özgül, ayrıt edici manalarını taşımaktadır. Bir sıfattır.

Spesifik ne demek örnek cümle?

Örneğin, “Sizin durumunuz için spesifik bir çare arıyoruz.” cümlesinde kullanılan bu sözcük cümledeki manasıyla belli bir özelliği olan, özel bir çare manasında kullanılıyor. Yani, burada bir çare olacak çözümün belli bir ölçütte özel bir biçimde olacağı anlatılıyor.

Spesifik eş anlamı nedir?

SPESİFİK EŞ ANLAMLISI

Spesifik eş anlamlısı "özellikli" kelimesi olarak gösteriliyor. Ayrıca şahsına münhasır, kendine özgü, özgül, türüne has, gibi ifadeler de bu kelimenin yerine kullanılabilir.


Spesifik bir olay ne demek?

Kullanım alanlarında dikkat edilmesi gereken spesifik kelimesi, özel olan durumları anlatmak için kullanılabilir. Örneğin, 'spesifik durum' şeklinde kullanımı söz konusu olduğunda, bu özel bir olay, durum ya da kendine has karakteristik özelliklerle ayrılan bir olayı ifade etmek için kullanılır.

Spesifik bir durum ne demek?

Özellikle herhangi bir konuyu, durumu ya da olayı etkin biçimde anlatabilmek adına spesifik kelimesi değerlendirilir. Daha çok bir durumu veya olayı vurgulamak amaçlı önemli bir yere sahiptir. Bu yönüyle birçok farklı yerde tek başına ya da cümle içerisinde kullanılmaktadır.

Sofistike ürün ne demek?

Sofistike tarz, yaratıcılığı ön plana çıkmış, özgür ve seçkin stili ile dikkatleri üzerine çeken bir moda anlayışını ifade eder. Kalıplaşmış moda kurallarının tam aksine yenilikçi olan sofistike giyim tarzı farklı obje, aksesuar ya da tamamlayıcı parçalar ile kombin oluşturmayı temsil eder.

Spesifik ne demek ekşi sözlük?

belli bir nesne ya da birime özgü olan. 'örnek verilen herhangi bir şey'e özgü olan.

Ironi ne anlama gelir?

İroni (Eski Yunanca: eironeía), söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. Söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedefler. Mizahtan farklı olarak, ironi daha eleştirel yaklaşır.

Spesifikasyon ne demek TDK?

Spesifikasyon, bir malın kalite ve özelliği açısından taşıması gerektiği niteliklerdir.

Spesifik yorum ne demek?

“Spesifik” kelimesi; belirli, özel veya ayrıntılı bir şeyi ifade etmek için kullanılan bir sıfattır. Kelime, bir konuyu veya nesneyi daha ayrıntılı bir şekilde belirlemek, tanımlamak veya sınırlamak amacıyla kullanılır.

1 Euro Kaç TL