Olağanüstü Hal (OHAL) Nedir? Ne Zaman ve Nasıl İlan Edilir?

Olağanüstü Hal (OHAL) Nedir? Ne Zaman ve Nasıl İlan Edilir? Olağanüstü hal (OHAL), doğal afet, salgın hastalık, ekonomik bunalım gibi durumlarda kamu düzenini korumak için ilan edilen bir yönetim şeklidir. Bu yazıda OHAL'in ne olduğunu, hangi durumlarda ilan edildiğini ve nasıl uygulandığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Olağanüstü Hal (OHAL) Nedir? Ne Zaman ve Nasıl İlan Edilir?

Olağanüstü Hal (OHAL) Nedir? Ne Zaman ve Nasıl İlan Edilir?

Günlük hayatımızın akışını bozan ve kamu düzenini tehdit eden olağanüstü durumlar zaman zaman ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda devlet, normal kanunların yetersiz kaldığı durumlarda olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek daha geniş yetkilere sahip olabilir. Peki, OHAL nedir? Ne zaman ve nasıl ilan edilir? Bu yazıda bu soruların cevabını ve OHAL ile ilgili bilinmesi gerekenleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

OHAL Nedir?

OHAL, olağanüstü bir yönetim şeklidir. Doğal afet, salgın hastalık, ekonomik bunalım, savaş, terör gibi durumlarda kamu düzenini korumak ve can ve mal güvenliğini sağlamak için devlet tarafından ilan edilir. OHAL ilanı ile birlikte devlet, normal kanunlarda yer alan bazı hak ve özgürlükleri geçici olarak sınırlayabilir veya askıya alabilir.

OHAL Ne Zaman İlan Edilir?

Anayasa'nın 119. maddesine göre, aşağıdaki durumlarda OHAL ilan edilebilir:

 • Savaş: Devletin dış güvenliğinin veya bağımsızlığının tehlikeye girmesi halinde.
 • Doğal afet: Deprem, sel, yangın gibi doğal afetler sonucunda kamu düzeninin bozulması halinde.
 • Salgın hastalık: Salgın hastalıkların yayılması sonucunda kamu düzeninin bozulması halinde.
 • Ekonomik bunalım: Ekonomik krizin kamu düzenini tehdit etmesi halinde.
 • Yaygın şiddet olayları: Terör eylemleri, ayaklanmalar gibi yaygın şiddet olaylarının kamu düzenini tehdit etmesi halinde.

OHAL Nasıl İlan Edilir?

OHAL, Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) onayı ile ilan edilir. Cumhurbaşkanı, OHAL ilan etme kararı aldıktan sonra, bu kararı TBMM'ye sunar. TBMM, kararı 30 gün içinde oylamaya sunar ve oy çoğunluğu ile kabul etmesi gerekir. TBMM kararı reddederse, Cumhurbaşkanı kararı tekrar TBMM'ye sunabilir. TBMM, bu seferki kararı 45 gün içinde oylamaya sunar ve 3/5 çoğunlukla kabul etmesi gerekir. TBMM kararı reddederse, Cumhurbaşkanı kararı tekrar TBMM'ye sunabilir. TBMM, bu seferki kararı 60 gün içinde oylamaya sunar ve mutlak çoğunlukla kabul etmesi gerekir. TBMM kararı reddederse, Cumhurbaşkanı kararı tekrar TBMM'ye sunabilir. TBMM, bu seferki kararı 90 gün içinde oylamaya sunar ve mutlak çoğunlukla kabul etmesi gerekir. TBMM kararı reddederse, Cumhurbaşkanı kararı tekrar TBMM'ye sunabilir. TBMM, bu seferki kararı 120 gün içinde oylamaya sunar ve mutlak çoğunlukla kabul etmesi gerekir. TBMM kararı reddederse, Cumhurbaşkanı kararı tekrar TBMM'ye sunabilir. TBMM, bu seferki kararı 150 gün içinde oylamaya sunar ve mutlak çoğunlukla kabul etmesi gerekir. TBMM kararı reddederse, Cumhurbaşkanı kararı tekrar TBMM'ye sunabilir. TBMM, bu seferki kararı 180 gün içinde oylamaya sunar ve mutlak çoğunlukla kabul etmesi gerekir. TBMM kararı reddederse, Cumhurbaşkanı kararı tekrar TBMM'ye sunabilir. TBMM, bu seferki kararı 210 gün içinde oylamaya sunar ve mutlak çoğunlukla kabul etmesi gerekir. TBMM kararı reddederse, Cumhurbaşkanı kararı tekrar TBMM'ye sunabilir. 

 

OHAL'de Hangi Hak ve Özgürlükler Sınırlandırılabilir?

OHAL ilan edildiğinde, devlet bazı hak ve özgürlükleri geçici olarak sınırlayabilir veya askıya alabilir. Ancak, Anayasa'nın 120. maddesinde yer alan bazı temel hak ve özgürlükler OHAL'de bile sınırlandırılamaz. Bu haklar şunlardır:

 • Yaşam hakkı
 • Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı
 • İşkence ve kötü muamele yasağı
 • Düşünce ve ifade özgürlüğü
 • Dini inanç ve vicdan özgürlüğü
 • Basın özgürlüğü
 • Toplantı ve gösteri özgürlüğü
 • Dernek kurma ve üye olma özgürlüğü
 • Mülkiyet hakkı
 • Çalışma hakkı
 • Eğitim hakkı

OHAL'de Alınabilecek Önlemler

OHAL ilan edildiğinde, devlet aşağıdaki gibi bir dizi önlem alabilir:

 • Toplantı ve gösterileri yasaklamak
 • Dernek ve vakıfları kapatmak
 • Basın yayın organlarını sansürlemek
 • Haberleşmeyi kısıtlamak
 • Ulaşım araçlarını kontrol etmek
 • Sokağa çıkma yasağı uygulamak
 • Olağanüstü hal bölgesine giriş ve çıkışı kontrol etmek
 • Bazı suçlara ilişkin cezaları artırmak
 • Kamu görevlilerini görevden almak
 • Özel mülkiyete el koymak

OHAL Ne Kadar Sürer?

OHAL, en fazla altı ay süreyle ilan edilebilir. Bu süre, TBMM'nin kararı ile en fazla bir kez uzatılabilir.

OHAL'e İtiraz Hakkı

OHAL kapsamında alınan kararlara ve uygulamalara karşı yargı yoluyla itiraz etme hakkı vardır.

Editör Yorumu:

OHAL, olağanüstü durumlarda kamu düzenini korumak için önemli bir araç olsa da, hak ve özgürlükler açısından da riskler barındırmaktadır. Bu nedenle, OHAL ilanı ve uygulaması konusunda titiz davranmak ve temel hak ve özgürlüklere saygı göstermek büyük önem taşımaktadır.

Merak Edilen Sorular

1. OHAL hangi durumlarda ilan edilir?

OHAL, savaş, doğal afet, salgın hastalık, ekonomik bunalım, yaygın şiddet olayları gibi durumlarda kamu düzenini korumak ve can ve mal güvenliğini sağlamak için ilan edilir.

2. OHAL nasıl ilan edilir?

OHAL, Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) onayı ile ilan edilir.

3. OHAL'de hangi hak ve özgürlükler sınırlandırılabilir?

OHAL'de, Anayasa'nın 120. maddesinde yer alan bazı temel hak ve özgürlükler hariç, birçok hak ve özgürlük geçici olarak sınırlandırılabilir veya askıya alınabilir.

4. OHAL ne kadar sürer?

OHAL, en fazla altı ay süreyle ilan edilebilir. Bu süre, TBMM'nin kararı ile en fazla bir kez uzatılabilir.

5. OHAL'e itiraz etme hakkı var mı?

OHAL kapsamında alınan kararlara ve uygulamalara karşı yargı yoluyla itiraz etme hakkı vardır.

OHAL, olağanüstü durumlarda kamu düzenini korumak için önemli bir araç olsa da, hak ve özgürlükler açısından da riskler barındırmaktadır. Bu nedenle, OHAL ilanı ve uygulaması konusunda titiz davranmak ve temel hak ve özgürlüklere saygı göstermek büyük önem taşımaktadır.

1 Euro Kaç TL